Projeler Neden Değerlendirmeye Açık?

SDG Türkiye sisteminde yer alan projeler, başvuru formunda bulunan sorulara verilen cevaplar ile şeffaf bir şekilde değerlendirilmektedir. SDG Türkiye ekibi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, projeler halk değerlendirmesine de açılmıştır. Projenin içerik ve kapsamına dair 5 sorudan oluşan değerlendirme formunda 1-5 arası puanlama yapılarak görüş toplanmaktadır. Oy çokluğuylada düşük puanların öne çıkması durumunda, projenin geliştiricisi ile bu durum paylaşılmakta olup, SDG Türkiye ekibi ile değerlendirmesi yapılmaktadır.

Puanlandırma Kriterleri Nelerdir?

  1. Amaçlar ile uyumluluk: Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumunu değerlendirir.
  2. Alt Hedefler ile Uyumluluk: Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının alt başlıklarında bulunan alt hedefler ile uyumunu değerlendirir.
  3. Etki Alanı Büyüklüğü: Projenin hitap ettiği veya etkilediği kitlenin büyüklüğünü değerlendirir. 
  4. Sağladığı Fayda Büyüklüğü: Projenin sağladığı çıktıların büyüklüğünü değerlendirir.
  5. Projenin Potansiyel Ömrü: Projenin vadesini, sağladığı fayda veya etkileşimin süre uzunluğu değerlendirir.

Puanlandırma Nasıl Yapılır?

★☆☆☆☆ : Çok Düşük

★★☆☆☆ : Düşük

★★★☆☆ : Orta

★★★★☆ : Yüksek

★★★★★ : Çok Yüksek