Nedir?

SDG Türkiye, Türkiye’de gerçekleştirilen projeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde inceleyen ve projelerin hedeflere yaptıkları katkıların tüm paydaşlarla paylaşılmasını sağlayan ortak bir girişim platformudur. Uzman havuzunda değerlendirildikten sonra, kabul edilen projeler; etkileşimli bir Türkiye haritası üzerinde detaylı olarak tanıtılır.

Nasıl?

SDG Türkiye, Metsims Sustainability Consulting bilgi ve altyapısı ile kurulmuş olup, SÜRATAM ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği tarafından desteklenerek, hedef odaklı iş birlikleri ile geliştirilmesi ve Türkiye’nin 2030 hedeflerine katkı yapmasını sağlar. 

Neden?

SDG Türkiye, iklim krizi, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi önemli problemlerin çözümüne evrensel bir çağrı yapan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye’de görünür kılınmasını, yaygınlaşmasını ve bu sayede bilgi ve beceri paylaşımı ile 2030 hedeflerinin gerçekleştirilmesini amaçlar. Bu kapsamda:​​

 • SKA’nın gerçekleşmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesini ve güzel uygulamaların ön plana çıkmasını ve kar topu etkisi yaratmasını sağlar
 • Sürdürülebilirlik uzmanlarını, sivil toplum kuruluşlarını, kamu ve özel kuruluşları gibi birçok paydaşı bir araya getirir
 • Paydaşların çift yönlü bilgi paylaşımını sağlamak, proje kapasitelerini geliştirir
 • Platform kanalıyla değişimin ve gelişimin izlenebilmesi, yönetilmesi ve güçlendirilmesinin önüne açar
 • Yakın zamanda özellikle iklim değişikliği, sağlık hizmeti kalitesi, eşitlik ve daha birçok çevresel ve sosyal risk faktörlerini de içerebilecek Türkiye Ülke Risk Puanına (Sovereign Risk Score) pozitif katkı sağlar

Kime?

 • Toplum​
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Eğitim Kurumları ve Üniversiteler
 • İşletmeler ve Sanayi
 • Kamu Kurumları

Nasıl Katkı Sağlayabilirsiniz?

Özel ve/veya kamu kuruluşları, faaliyet alanları dışındaki SKA amaçlı projelerini sitemizde yayınlayabilir, yazılı veya görsel olarak tanıtabilir; bu şekilde seslerini tüm paydaşlara daha net bir biçimde duyurabilirler.​​

Sitemizde yayınlanan projeler, ülkenin ihtiyacı olan farklı bölgelerinde de örneklendirilebileceği gibi, projeler olanak dahilinde; maddi ve manevi desteklenebilir ve SKA’ların erişilmesi hedefine hizmet eder.

SDG Türkiye sitesinin gelişimi, ölçeklendirilmesi ve daha geniş kitleye ulaştırılmasını sağlamak için, bizlere bağışta bulunup, amaçlara doğru daha etkili yürümemize destek olabilirsiniz. 

Üst

Destekleyiciler