Ana Hedefler:
Dolaylı Hedefler:

Projenin amacı sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu aracılığıyla, birbiriyle bağlantılı çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanmak üzere Avrupa Birliği’ne ve Türkiye ile İtalya’daki genişleme sürecine olan güveni  güçlendirmek ve yenilemektir.

Proje özellikle, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında, AB’den  (İtalya ve Brüksel merkezli STK’lar ve AB kurumları) ve Türkiye’den hedef gruplar ve nihai faydalanıcılar arasında etkili sivil toplum diyaloğunu iyileştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin getirdiği güçlükler ve fırsatlar ile çevre konusundaki AB müktesebatı açısından Türkiye ve İtalya’daki STK’lar arasında ikili paylaşımların ve uzun vadeli iş birliğinin arttırılması; Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve faydalarına ilişkin farkındalık arttırma girişimlerinin desteklenmesi ve iklim dostu ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki iyi uygulamaların teşvik edilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, proje kapsamında, İzmir ve Roma’da 2 Açılış Töreni; STK, özel sektör ve belediye temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımı ile Roma ve İzmir’de STD Toplantıları; sürdürülebilir şehirler ve sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, çevre etiği ve adaleti konularında 20 İyi Uygulama Çalıştayı; Çalışma Ziyaretleri, Ağ Oluşturma Ziyaretleri, İzmir ve Roma’da 2.500 kişinin katılımı ile 2 çevre festivali düzenlenecektir. Ayrıca, İzmir’den 25 yerel STK temsilcisinin İzleme Çalıştayında tartışacağı ve yatay mevzuat, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, kimyasallar, gürültü, iklim değişikliği ve yedinci çevre eylem programı dahil olmak üzere AB çevre müktesebatını analiz eden bir İzleme Raporu, 10 Eğitim Modülü, Savunuculuk ve Politika Teklifleri Belgesi hazırlanacak; İklim değişikliği alanında AB iyi uygulamaları, sürdürülebilir şehirler ve kalkınma alanında AB iyi uygulamaları, çevre kanunu ve doğal sermaye konulu ve Türkiye – AB sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi amacıyla önyargı ve yanlış anlaşılmaların önlenmesi ve Türkiye’nin çevresel kaygılar göz önünde bulundurulduğunda AB’ye katılımın önemi ile ilgili 4 Animasyon Videosunun hazırlanacak, sürdürülebilir kalkınma alanında AB İyi Uygulamaları El Kitabı oluşturulacak ve projenin medyada yer alması sağlanacaktır.Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır:

  • İkili Paylaşım Faaliyetleri (STK’ların, hedeflenen İtalyan ve Türk STK’larla toplantılar düzenlemesi)
  • Farkındalık Arttırma Faaliyetleri (Hedef gruplar ve nihai faydalanıcılara yönelik Bilgi ve İletişim Kampanyaları)
  • Uzun Vadeli İşbirliği Faaliyetleri (Katılımcı STK’lar ve ilgili paydaşlarla ağ oluşturma faaliyetleri ve takip niteliğinde faaliyetler

 

Proje Geliştiricisi:

Adres

Adresimiz:

Adalet Mah. 2131/18 Sk. No:16/1 Bayraklı - İzmir

GPS:

38.454699, 27.179153

Telefon:

-

E-posta:

-

Click on button to show the map.

Bir İnceleme Bırak

Amaçlar ile Uyumluluk
Alt Hedefler ile Uyumluluk
Etki Alanı Büyüklüğü
Sağladığı Fayda Büyüklüğü
Projenin Potansiyel Ömrü
Yayımlanıyor ...
Derecelendirmeniz gönderildi
Lütfen bütün alanları doldurun
Captcha check failed