Ana Hedefler:
Dolaylı Hedefler:

Amaçlar:

Çalışmanın hedefi yüksek kalitede tarımsal hammaddenin tedarikinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu temelde, yapılan çalışmalar, üç ana hedefe ulaşmayı amaçlamıştır:
• Yüksek verim ve kalitede tarımsal hammadde tedarik etmek,
• Bu tarım ürünlerinin yerel üretici tarafından yetiştirilmesini temin etmek,
Tedarik alanını genişletmek ve sürekliliğini sağlamakBu hedefler doğrultusunda, firma üretimde kullanılan maltlık arpa ve şerbetçiotu türlerinin kalite ve çeşitliliğinin artırılmasını ve daha az su ile
yetişen, iklim koşullarına daha dayanıklı, üretim sürecinde su ve enerji tasarrufu sağlayan türlerin geliştirilmesini planlanmıştır. Firma aynı zamanda geliştirilen bu türlerin tarımının tedarikçi çiftçiler tarafından doğru bir şekilde yapılmasının teminini planlamıştır.

Uygulama:

Anadolu Efes kendi bünyesinde kurduğu bir Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) birimi vasıtasıyla maltlık arpa ve şerbetçiotu çeşitlerinin geliştirilmesi ve üretilmeleri konularında uzun vadeli ve kapsamlı
projeler uygulamaya yönelmiştir. Proje hedeflerine ulaşmak için yapılan faaliyetler üç ana başlık altında toplanabilir:

• Bitki ıslah/çeşit geliştirme
• Tohumculuk
• Tedarikçi çiftçilere tarımsal destek

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda bugüne kadar toplam 15 çeşit maltlık arpa ve 7 çeşit şerbeçiotu tescil edilmiş, verim ve kalitede dikkat çekici değerlere ulaşılmıştır. Özellikle kuraklığa dayanıklı, gübre, su ve enerji tüketimini umut verici oranlarda azaltan çeşitlerin elde edilmiş olması, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi hedefinde, şirket tarafından önemli kazanımlar olarak görülmektedir. Şirketin tescil ettirdiği çeşitlerin üretime alınması ve yaygınlaşması yönündeki tarımsal destek çalışmalarının önemli bir bölümü sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket, çiftçilere verdiği sertifikalı tohumlar karşılığında ürün alımı yaparak üreticileri verim ve mali yönden güven altına almaktadır. Sözleşmeli üretimin yanı sıra, üreticiler için düzenli eğitim çalışmaları da yapılmaktadır. Maltlık arpa ve şerbetçiotunun Türkiye’deki en büyük alıcısı konumunda olan Anadolu Efes, bu konuda Ar-Ge yatırımı yapan ve sözleşmeli üretim modeli geliştiren ilk ve tek özel kuruluştur.

Sonuçlar/Kazanımlar:

Suya daha az ihtiyaç duyan yeni maltlık arpa çeşitlerinin Anadolu Efes tarafından geliştirilmesinin  en büyük etkilerinden biri, ülkemizde önceden arpa tarımı yapılamayan daha kurak iklime sahip
alanların tarıma açılmış olmasıdır. Önceden sadece Çumra’da yapılan arpa tarımcılığı bugün Adana ve Adıyaman’da yapılabilir hale gelmiştir. Efes tarafından uygulanan sözleşmeli üretim kapsamında, çiftçiye ürün karşılığı sertifikalı tohumla güvence vermesi, ürünü çiftçi açısından piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satın alması ve ödemeleri zamanında yapması, verim artışıyla birlikte çiftçinin arpaya yönelmesini sağlamaktadır. 2010 yılı itibariyle, yaklaşık 3.000 çiftçi geçimini Anadolu Efes için matlık arpa üreterek sağlamaktadır. Şerbetçiotunda 1989 yılında 709 dekar olan dikim

Adres

Adresimiz:

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/23 34771 Ümraniye/İstanbul

GPS:

41.026732, 29.122952

Telefon:

-

E-posta:

-

Web:

-

Click on button to show the map.

Bir İnceleme Bırak

Amaçlar ile Uyumluluk
Alt Hedefler ile Uyumluluk
Etki Alanı Büyüklüğü
Sağladığı Fayda Büyüklüğü
Projenin Potansiyel Ömrü
Yayımlanıyor ...
Derecelendirmeniz gönderildi
Lütfen bütün alanları doldurun
Captcha check failed