Ana Hedefler:

Tehdit ve Fırsatlar:
FAO’ya göre, balık yataklarının %75’i aşırı sömürülmüş, tüketilmiş veya tüketilmek üzere olup büyük
predatör balıkların %90’ı yok olmuştur. IUCN Kırmızı Listesine göre lagos, kalkan, orfoz ve levrek
gibi türler Akdeniz’de tehlike altındaki türler olarak yer almaktadır.
Türkiye’de, balıkçılığı düzenleyen ve yasal avlanma boylarını belirleyenmevcut balıkçılık düzenlemesi
ile ilgili uygulama problemleri bulunmaktadır. Balık stoklarındaki azalma nedeniyle, yavru balık avı
her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden düzenlemeyi, sürdürülebilir balıkçılığın temeli olan yasal avlanma
boylarından başlayarak bilimsel verilere dayandırarak değiştirme gerekliliği bulunmaktaydı.
Amaçlar:
Türkiye’
deki balıkçılığın plansız olarak uygulanması sonucu gittikçe artan yasadışı ve aşırı avlanma
sonucu balık stoklarının tükenmesi ve buna bağlı olarak artan yavru balık avındaki artış ve satışa
dikkat çekmek ve durdurmaktır.
Yasal avlanma boylarının bilimsel verilere dayanarak değiştirilmesini sağlamak,
Başta trol avcılığı olmak üzere, yasadışı avlanmayı önlemek,
Yavru balık sorununu ön plana çıkarmak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını toplumsal kanallar
ve medya yoluyla balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi konusunda desteklemek
Yavru balık avı konusunda kamuoyu oluşturmak ve insanları harekete geçirmek
Uygulama:
Kasım 2010’da bir grup bilim adamı ile birlikte sembolik balık boyları cetvellerinin dağıtılması ile proje başlamıştır. Greenpeace gönüllüleri kampanya için dizayn edilen balık cetvelleri ile yerel balık pazarlarında bir anket gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretler kamuoyu bilinci oluşturarak medyanın da ilgisini çekmiştir. Satılan çok sayıdaki yavru balığa Greenpeace tarafından dikkat çekilmiştir. Şubat ayında, yasadışı avlananlar belgelenmiştir. Bunun için “Kırmızı Telefon” etkinliği uygulamaya koyulmuş, yaklaşık 3.000 kişinin görüş ve taleplerini paylaşması sağlanmıştır. Greenpeace, av sezonu başlamadan önce kamuoyunu Bakan’a yeni yasal avlanma boylarını imzalaması için kalem gönderme konusunda harekete geçirmiştir. 1 Eylül’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı lagos, orfoz ve lüferin yasal avlanma boylarının değiştiğini duyurmuştur.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Kasım 2010’da kampanya başladığından beri 687.000 kişi imza atmış ve yavru balık satışından rahatsız olan vatandaşlar yüzlerce ihbarda bulunmuştur. Medyada, fikir liderleri ve köşe yazarları balıkçılık politikalarındaki aksaklıkları tartışmışlardır. Düzenlemenin değişmesi konusunda, görevlilere Greenpeace destekçilerinden toplam 4.500 mektup gönderilmiştir. Konu, 288 gazete kupüründe, 103 TV görüntüsünde olmak üzere medyada oldukça geniş yer almıştır. Gıda, Tarımve Hayvancılık Bakanlığı üç balık türünü; lüfer, orfoz ve lagosun avlanma boylarını Greenpeace Akdeniz’in önerdiği gibi bilimsel veriler doğrultusunda değiştirmiştir. Yine Bakanlık trol avcılığına karşı daha sert tedbirler alarak, baskınlar düzenlemiş ve Deniz Polisi birçok trol malzemesine el koymuştur.

Adres

Adresimiz:

Greenpeace Akdeniz

GPS:

41.0509621, 28.9946656

E-posta:

-

Click on button to show the map.

Bir İnceleme Bırak

Amaçlar ile Uyumluluk
Alt Hedefler ile Uyumluluk
Etki Alanı Büyüklüğü
Sağladığı Fayda Büyüklüğü
Projenin Potansiyel Ömrü
Yayımlanıyor ...
Derecelendirmeniz gönderildi
Lütfen bütün alanları doldurun
Captcha check failed