Ana Hedefler:

Bankaların gayrimenkul ve altyapı finansmanında önemli bir rol oynaması beraberinde bankalara çevresel ve sürdürülebilir amaçlar için borç verme konusunda yol gösterilmesini gerekli kılıyor . Bu noktada yeşil kredi ilkeleri, güçlü bir yeşil kredi piyasasının oluşumunda faydalı olabilir. Yeşil Kredi Prensiplerinin yayınlanması, “yeşil kredilendirme”nin ayrı ve farklı bir finansman mekanizması olarak oluşturulmasına ön ayak oluyor.
Yeşil Kredilendirme
Kredi Piyasası Birliği (LMA) ve Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği (APLMA), toptan satışta yeşil kredi piyasası için bir değerlendirme ölçütü olacak Yeşil Kredi Prensiplerini yayınladı. Etiketli Yeşil Tahvillerin 2017 yılında 150 milyar Amerikan dolarını aşması ile dikkatler hızlı bir şekilde iklim değişikliği adaptasyonu, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası Paris Anlaşması kapsamında ülkeler tarafından verilen karbon azaltma taahhütleri için ihtiyaç duyulan büyük çaplı finansmanı karşılayacak diğer araçların iyileştirilmesine çevrildi. Yeşil kredilendirmenin etmenlerinin geçtiğimiz birkaç yıl içinde sağlamlaşmasıyla, yeşil kredilendirmenin yeşil tahvil piyasasına önderlik edebileceğini ve yeni ve farklı yeşil kredi yapılarının gelişimini teşvik edebileceği belli oldu.

Yeşil Krediler, Yeşil Kredi İlkeleri’nde, “tamamen veya kısmen, yeni ve/veya mevcut uygun Yeşil Projelerin finansmanı veya yeniden finansmanı için sağlanan her türlü kredi aracı” olarak tanımlanıyor. Uygun Yeşil Projelerin özellikleri, Yeşil Kredi İlkeleri Ek 1’de belirtiliyor; bu kriterler Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA)’nin yeşil tahviller için yayınladığı kriterlerle aynı. Yeşil Projelere uygunluk, yenilenebilir enerjinin üretimi ve iletimi, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği adaptasyonu ve yeşil binaları içeriyor.

Diğer prensiplerle karşılaştırıldığında, Yeşil Kredi Prensipleri ICMA’nın yardımı ile geliştirildikleri için tanıdık geliyor, çünkü ICMA birkaç yıldır yeşil tahvil ihraçları için piyasa standardı haline gelecek olan Yeşil Tahvil Prensiplerinin (GBP) danışmanlığını yapıyor. GBP gibi, Yeşil Kredi Prensipleri, tanımlama, açıklama ve raporlama için üst düzey bir çerçeve kullanarak Yeşil Kredi Piyasası olgunluğunca esnekliğe izin verecek. Ayrıca GBP gibi, Yeşil Kredi İlkeleri Gelirlerin Kullanımı, Proje Değerlendirme ve Seçimi Süreci, Gelirlerin Yönetimi ve Raporlama adında dört bölümden oluşuyor. Yeşil Kredi İlkeleri ile ilgili uyum için bağımsız bir danışman incelemesi (borç alan tarafından onaylanan veya örneğin; bağımsız bir danışman, doğrulayıcı, belgelendirme kuruluşu veya bir derecelendirme kuruluşu tarafından yürütülen dış inceleme) borç alanın gelirlerinin kullanımı veya Yeşil Kredi çerçevesinin uygulanması için öneriliyor.

Yeşil Kredi İlkeleri

Gelirlerin Kullanımı
Yeşil Kredi Gelirleri, Uygun Yeşil Projeler için (ilgili harcamalar ve Ar-Ge dahil) kullanılmalıdır. Bu, beklenen çevresel faydalarla birlikte, borç belgelerinin değerlendirilmesi, sayısallaştırılması, ölçülmesi ve finans belgelerinde krediyi alan tarafından açıkça belirtilmelidir. Yeşil Krediler, yeniden finansmanları veya bir kredide “yeşil dilim” formunu alabilecek yatırımları ya da proje portföylerini de içerebilir.

Proje Değerlendirme ve Seçme Süreci

Yeşil Kredi borç verenleri, kredi alanın finansal alanda çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantı kurmasını, bir projenin Ek 1 Uygun Yeşil Proje kategorilerine ve önerilen projeler için uygunluk kriterlerine nasıl uyacağının belirlenmiş olmasını beklemelidir.

Gelirlerin Yönetimi

Şeffaflığı sağlamak için Yeşil Kredi gelirleri, Yeşil Kredi’nin bir kredi dilimi hali de dahil olmak üzere kredilendirilmeli, özel bir hesaba aktarılmalı ve/veya borç alan tarafından takip edilmelidir. Uygun Yeşil Projelere giden gelirleri takip etmek için borçluların iç yönetim süreçlerine önem verilmelidir.

Raporlama
Şeffaflığa ek olarak, Yeşil Kredi Prensipleri piyasadaki büyümenin ayrılmaz bir parçası olan hesap verebilirliğe odaklanır. Bu amaçla, kredi kullanımına yıllık olarak güncellenen bilgiler (örneğin, projelerin tanımı, nicel performans göstergelerine dayanan beklenen miktar ve beklenen etkiler ve uygun olan yerlerde sayısal performans ölçütleri), ilgili kredi tam olarak planlanıncaya kadar, projeye özel veya toplu proje portföyünde (ya da gizlilik veya ticari hususlar varsa jenerik olarak) kredi verenlere sağlanmalıdır.

Yeşil Kredilerin Geleceği
Yeşil Kredi İlkeleri, ilkelere uymayan kredilerin “Yeşil Kredi” sayılamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Bu yeni sınıflandırma, Yeşil Kredi gibi araçların yeşil finansmanın bu alana evrilmesini sağlamak amacıyla teşvik edilebilir. Yenilikçi projeler ve finansal çözümler için zemin hazırlayabilir.

GARANTİ Bankası, Zorlu Enerji’ye sağladığı 10 milyon dolar tutarındaki kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdi. Kredi, Zorlu Enerji’nin işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılıyor.
Garanti Bankası, Yeşil Kredi ile vade süresince Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesini faiz indirimiyle teşvik edecek.

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak.

Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.

Adres

Adresimiz:

Garanti BBVA/Genel merkezi

GPS:

41.072435, 29.0168385

E-posta:

-

Click on button to show the map.

Bir İnceleme Bırak

Amaçlar ile Uyumluluk
Alt Hedefler ile Uyumluluk
Etki Alanı Büyüklüğü
Sağladığı Fayda Büyüklüğü
Projenin Potansiyel Ömrü
Yayımlanıyor ...
Derecelendirmeniz gönderildi
Lütfen bütün alanları doldurun
Captcha check failed